Termeni si conditii

Termeni si Conditii pentru Companii
1. Acceptarea Termenilor si Conditiilor
1. Folosirea site-ului www.automobileclasice.ro (inclusiv vizitarea acestuia, inregistrarea, folosirea serviciilor oferite de SC CDP PIXEL AGENCY SRL prin intermediul site-ului www.automobileclasice.ro) implica acceptarea in totalitate si neconditionata a Termenilor si Conditiilor expusi mai jos. Prin urmare, se recomanda citirea cu atentie a Termenilor si Conditiilor.
2. Atentie: Folosirea site-ului www.automobileclasice.ro si serviciile furnizate de acesta sunt rezervate doar persoanelor care au implinit 18 ani.
3. SC CDP PIXEL AGENCY SRL isi rezerva dreptul de a modifica sau de a actualiza unilateral Termenii si Conditiile oricand, fara notificarea prealabila a persoanelor care utilizeaza acest site. Accesand pagina Termenilor si Conditiilor puteti citi intotdeauna cea mai recenta versiune a acestor prevederi, valabila si aplicabila la momentul accesarii.
2. Scopul urmarit
1. Scopul acestor Termeni si Conditii este de a defini si reglementa conditiile de utilizare a acestui site, precum si termenii si conditiile aplicabile serviciilor oferite de SC CDP PIXEL AGENCY SRL prin intermediul site-ului www.automobileclasice.ro persoanelor juridice in vederea publicarii pe site de Anunturi pentru vanzarea de Vehicule.
2. Pagina Automobile Clasice contine legaturi sau trimiteri catre alte site-uri/pagini de internet pentru utilizarea carora se vor aplica termeni si conditii de utilizare specifici, astfel cum sunt acestia specificati pe site-urile/paginile respective, SC CDP PIXEL AGENCY SRL nefiind raspunzatoare si neasumandu-si nicio obligatie pentru continutul respectivelor site-uri si/sau cu privire la orice alte legaturi sau trimiteri din acestea. Includerea legaturilor sau trimiterilor in Pagina Automobile Clasice este facuta de regula pentru ajutorul sau in interesul Companiei, iar in alte cazuri in scop publicitar. Intrucat SC CDP PIXEL AGENCY SRL nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informatiilor prezente pe site-urile unor terti, la care se face trimitere pe Pagina Automobile Clasice, Compania acceseaza acele site-uri si/sau le foloseste produsele/serviciile exclusiv pe propriul risc si pe propria raspundere.
3. Intregul continut al Paginii Automobile Clasice incluzand, dar fara a se limita la texte, imagini, grafice, programe, precum si orice alte date si aplicatii, sunt proprietatea SC CDP PIXEL AGENCY SRL , fiind protejate conform Legii drepturilor de autor si legilor privind dreptul de proprietate intelectuala si industriala. Anunturile publicate de Companie sunt obiect al drepturilor de proprietate intelectuala apartinand Companiei Paginii Automobile Clasice, fiind protejate ca atare conform legii. Preluarea oricaror informatii si/sau date de pe acest site in scopul republicarii, distribuirii totale sau partiale sau in orice alte scopuri, sub orice forma, fara acordul scris prealabil al Furnizorului este strict interzisa si se pedepseste conform legilor in vigoare.
3. Definitii
1. Termenii folositi in prezentul act vor avea urmatorul inteles:
1. Pagina Automobile Clasice – site-ul www.automobileclasice.ro, inclusiv orice sectiune sau subpagina a acestuia. Site-urile si/sau paginile de internet ori alte componente ale acestora ce apartin unor terti si care sunt accesate de catre Companie ca urmare a legaturilor sau trimiterilor disponibile pe site-ul www.automobileclasice.ro nu fac obiectul si nici nu intra in sfera acestei definitii.
2. Lista de Preturi – preturile practicate de SC CDP PIXEL AGENCY SRL pentru serviciile si produsele oferite prin intermediul Paginii Automobile Clasice. Lista de Preturi constituie Anexa 1 la prezentul si poate fi consultata in partea finala a acestui act.
3. Furnizor/SC CDP PIXEL AGENCY SRL – societatea comerciala SC CDP PIXEL AGENCY SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Sector 6, Str. EMANOIL MIHAIL SEVERIN, nr. 16, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/4473/2021, cod fiscal 43900308, e-mail: contact@automobileclasice.ro.
4. Anunt – oferta publica lansata de o Companie cu scopul de a fi publicata de catre SC CDP PIXEL AGENCY SRL prin intermediul Paginii Automobile Clasice cu privire la vanzarea de Vehicule.
5. Termeni si Conditii – prevederile din acest document, create de SC CDP PIXEL AGENCY SRL care definesc conditiile si regulile pe care Compania trebuie sa le respecte in vederea utilizarii Paginii Automobile Clasice, aplicabile in egala masura la achizitionarea de catre Companiei a serviciilor furnizate de SC CDP PIXEL AGENCY SRL prin intermediul Paginii Automobile Clasice.
6. Vehicul – autoturism, autoutilitara, autocamion sau orice alt tip de autovehicul. De asemenea termenul Vehicul se mai poate referi si la piese sau accesorii auto, precum si servicii conexe industriei auto sau la alte sisteme mecanice utilizate in mod curent pentru transportul de persoane si/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrari conexe.
7. Operatori – persoane special instruite de catre Furnizor pentru verificarea/moderarea continutului Anunturilor publicate de catre Companiei pe Pagina Automobile Clasice.
9. Companie – societate comerciala care tranzactioneaza autoturisme inregistrata pe Pagina Automobile Clasice
10. Contul Automobile Clasice.ro – înregistrare personalizata creata pe site-ul Automobile Clasice.ro cu scopul publicarii propriilor oferte, permițând salvarea tuturor datelor necesare utilizarii serviciului AutomobileClasice.ro. Accesul la cont este oferit in baza unei adrese de email unice, careia i se atribuie o parola pentru serviciul AutomobileClasice.ro
11. Pagina principala a Dealerului – asignata contului de Companie, dedicata prezentarii ofertei Companiei.
4. Aspecte Generale
1. Un anunt va fi adaugat respectand urmatoarele conditii:
1. datele reale de contact ale Companiei.
2. descrierea reala a Vehiculului care face obiectul Anuntului,
3. datele tehnice reale ale Vehiculului,
4. pretul de vanzare.
2. Prin publicarea Anuntului, Compania declara ca este de acord in totalitate si neconditionat cu prevederile prezentului document, fiind pe deplin constient de faptul ca, in caz de nerespectare a acestora, poate fi tras la raspundere conform prevederilor acestuia. Compania isi asuma in intregime raspunderea pentru continutul Anuntului si pentru veridicitatea informatiilor publicate in Anunt si/sau comunicate Furnizorului.
4. Valabilitatea unui anunt este de 7 zile pentru conturile gratuite si 15 si 30 pentru conturile premium zile cu posibilitatea de prelungire la sfarsitul acestui termen.
5. Serviciile oferite de catre Furnizor respecta legislatia privind protectia consumatorului conform O.G. 21/1992, ale Legii 363/2002 privind comertul electronic si O.G. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta.
5. Drepturile si Obligatiile Furnizorului
1. Furnizorul se obliga sa publice toate Anunturile transmise de catre Companie prin intermediul Paginii Automobile Clasice pentru care a fost platit pretul pentru publicare si care sunt conforme cu prevederile/conditiile impuse prin prezentul document.
2. Furnizorul se obliga sa remedieze in cel mai scurt timp posibil eventualele disfunctionalitati reclamate legate de functionarea Paginii Automobile Clasice sau eventuale neconcordante intre datele furnizate in Anunt de catre Companie si datele publicate pe Pagina Automobile Clasice de catre Furnizor, cu exceptia acelor neconcordante semnalate de catre Companie care se datoreaza faptului ca Operatorii Furnizorului au modificat partial Anuntul astfel incat acesta sa indeplineasca conditiile impuse prin prezentul document pentru a putea fi mentinut postat pe Pagina Automobile Clasice.
3. Furnizorul nu ofera nicio garantie Companiei ca Pagina Automobile Clasice va fi disponibila neintrerupt, la timp, sigur sau fara erori. Furnizorul nu va fi responsabil pentru neafisarea Anunturilor sau intreruperea afisarii acestora din cauze ce exced in orice mod controlului sau si nici pentru pagubele directe si/sau indirecte pe care Compania le-ar putea suferi din aceasta cauza.
4. Furnizorul nu este responsabil de intarzierile cauzate de defectiuni tehnice aparute la nivelul colaboratorilor si/sau partenerilor sai.
5. Furnizorul nu poate fi tras la raspundere pentru activitatile Companiei, in special pentru furnizarea de continut eronat cu privire la datele vehiculului ce face obiectul Anuntului.
7. Furnizorul isi rezerva dreptul de a sterge sau modifica partial un Anunt in cazul in care se constata ca acesta incalca Termenii si Conditiile in orice mod, in special in cazul in care acesta are un continut considerat jignitor sau calomnios, constituie concurenta neloiala, incalca drepturile de proprietatea intelectuala ale unei terte persoane sau este contrar bunelor practici, care actioneaza in detrimentul Furnizorului, ori incalca in orice alt mod vreo prevedere legala. In astfel de cazuri, Companiei nu ii va fi rambursata taxa achitata pentru activarea contului de dealer in cauza. De asemenea, Furnizorul isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, adauga sau sterge in orice moment si alte portiuni din continutul Paginii Automobile Clasice.
8. Furnizorul declara ca este detinatorul drepturilor de proprietate intelectuala legate de Pagina Automobile Clasice, in afara Anunturilor publicate pe site de catre Companie cu privire la care are un drept neexclusiv de utilizare/publicare in conditiile prevazute de prezentul document.
9. Furnizorul nu permite publicarea mai multor Anunturi pentru acelasi Vehicul pe Pagina Automobile Clasice. Prin urmare, Furnizorul va avea dreptul de a sterge Anunturile pentru acelasi Vehicul, publicate de doua sau mai multe ori. In astfel de cazuri Companiei nu ii va fi rambursata plata efectuata pentru publicarea Anunturilor ulterioare celui original.
10. Furnizorul nu isi asuma niciun fel de raspundere pentru continutul sau veridicitatea Anunturilor publicate. Furnizorul nu garanteaza in niciun fel si nicio masura pentru calitatea, cantitatea, disponibilitatea sau orice alte aspecte ale produselor descrise in Anunturi.
11. Potrivit legislatiei in vigoare Furnizorul are obligatia sa informeze de indata autoritatile publice competente despre activitatile cu aparenta nelegala desfasurate de destinatarii serviciilor sale sau despre informatiile cu aparenta nelegala furnizate de Companie Paginii Automobile Clasice.
6. Drepturile si Obligatiile Companiei
1. Compania are dreptul de a beneficia in intregime de serviciile pentru care a platit integral Pretul stabilit de Furnizor, atat timp cat nu se constata o incalcare a prevederilor acestui document.
2. Compania isi asuma raspunderea pentru continutul Anunturilor publicate si declara ca acestea corespund cu starea reala si juridica a vehiculului ce face obiectul Anuntului si ca nu incalca drepturile Furnizorului si/sau ale unor terte persoane.
3. Compania declara pe propria raspundere ca este titularul tuturor drepturilor de proprietatea intelectuala, inclusiv al drepturilor de autor in privinta continutului publicat, inclusiv fotografii, si este de acord ca acesta sa fie publicat de Furnizor pe toate si oricare dintre platformele sale online, si prin alte mijloace, cum ar fi: comunicate de presa, televiziune, bannere, panouri publicitare si Internet.
4. Prin publicarea anuntuntului, Compania declara ca este de acord in totalitate si neconditionat cu Termenii si Conditiile din prezentul document.
5. In afara informatiilor legate de propriul Anunt, Companiei ii este strict interzis sa preia orice informatii de pe Pagina Automobile Clasice in vederea republicarii totale sau partiale sub orice forma, fara a avea acordul in scris al Furnizorului in acest sens.
7. Verificarea/Moderarea Anunturilor
1. Verificarea/moderarea Anunturilor publicate pe Pagina Automobile Clasice de catre Operatorii Furnizorului are ca scop inlaturarea Anunturilor incomplete, evident incorecte si/sau care nu respecta prevederile prezentului document (au un continut considerat jignitor sau calomnios, sunt contrare bunelor practici etc.), incercand astfel sa se ofere celorlalti Companiei, potentiali cumparatori, o baza de date care sa contina un numar cat mai mic de Anunturi eronate.
2. Nu este permisa publicarea mai multor Anunturi pentru acelasi Vehicul.
3. Un Anunt este valabil pentru un singur Vehicul. Nu sunt admise spre publicare Anunturi care fac referire la mai multe Vehicule.
4. Nu pot fi publicate Anunturi cu date evident false (inclusiv cele privind specificatiile tehnice ale produsului oferit spre vanzare), Anunturi cu caracter publicitar sau care nu au ca obiect oferte de vanzare privind Vehicule sau produse conexe.
5. Nu sunt admise spre publicare Anunturi care contin preturi considerate neserioase de catre Furnizor (de ex, dar fara a se limita la: preturi de 1 euro, preturi mult inferioare pietei/statisticilor aflate la dispozitia Furnizorului).
6. Nu sunt admise spre publicare Anunturi:
1. care au pozele neclare;
2. care au poze rotite;
3. cu poze care contin in prim-plan persoane;
4. care contin poze cu stersaturi;
5. care contin poze cu inscrisuri (altele in afara de data inscrisa de aparatul de fotografiat) sau diferite insemne ori au aplicate sigle, marci sau alte insemne care ar putea incalca drepturi de proprietate intelectuala a unor terti;
6. care contin poze care nu prezinta produsul ce face obiectul Anuntului;
7. care contin poze preluate din alte surse (pozele care prezinta sigla altor site-uri sau poze cu titlu de prezentare oferite de producatori sau alte agentii media cu privire la obiectul Anuntului);
8. care contin in text adrese web;
9. @@@@@@ referitoare la licitatii sau cumparari de autovehicule;
10. care nu au legatura cu continutul anuntului publicat pe Automobile Clasice.ro sau tematica acestui site.
9. @@@@@@ Nu se admit anunturi care contin ca date de contact numere de telefon cu suprataxa.
10. Ca urmare a constatarii nerespectarii oricaror dintre prevederile prezentului document de catre oricare dintre Anunturile publicate pe Pagina Automobile Clasice, Operatorii Furnizorului vor avea dreptul, in functie de situatia concreta, de la caz la caz:
11. fie sa modifice partial Anuntul, in masura in care acest lucru este posibil, astfel incat sa se evite stergerea Anuntului respectiv de pe site si sa se indrepte erorile sau neadvertentele constatate (de ex: una dintre pozele atasate Anuntului nu indeplineste una dintre conditiile de mai sus, Anuntul contine greseli de ortografie);
12. fie sa se intrerupa continuitatea publicarii Anuntului prin refuzarea lui. Refuzarea Anuntului inseamna dezactivarea postarii acestuia de pe Pagina Automobile Clasice si anularea tuturor serviciilor achizitionate pentru respectivul Anunt.
13. In cazul refuzarii Anuntului si stergerii acestuia de pe Pagina Automobile Clasice, Compania va fi informata intotdeauna in scris prin e-mail si prin postare prin intermediul Paginii Automobile Clasice despre motivul refuzului, acesta avand posibilitatea de a remedia problema si a republica Anuntul platind din nou pretul aferent serviciului selectat pentru republicare.
14. In cazul in care Compania publica in mod repetat Anuntul fara a remedia problemele semnalate, Furnizorul isi rezerva dreptul de a bloca accesul Companiei la Pagina Automobile Clasice in vederea postarii de noi Anunturi sau administrarii Anunturilor existente.
15. In situatia modificarii Termenilor si Conditiilor modificarile intervenite nu se vor aplica acordurilor privind publicarea unor Anunturi care au fost incheiate intre Furnizor si Companie sub egida Termenilor si Conditiilor anteriori.
8. Promovarea Anunturilor
1. Orice Anunt postat pe Pagina Automobile Clasice direct de catre Companie poate fi promovat. Un Anunt fara fotografii nu poate fi promovat prin achizitionarea serviciilor care necesita minim o fotografie.
2. Un Anunt poate fi promovat prin:
1. evidentiere in lista cu alta culoare fata de celelalte Anunturi;
2. pozitionarea Anuntului la inceputul listei, in sectiunea de anunturi promovate;
3. promovarea pe prima pagina a Paginii Automobile Clasice in sectiunea Anunturi Promovare.
4. promovare pe retele de socializare Automobile Clasice (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Tiktok)
3. Fiecare Anunt pentru care s-a achizitionat produsul 8.2.3, va fi afisat pe prima pagina a site-ului in sectiunea Anunturi Promovare. In aceasta sectiune sunt in mod continuu afisate prin rotatie cate 8 Anunturi astfel promovate.
9. Modificarea si prelungirea valabilitatii unui Anunt
1. Anuntul poate fi modificat gratuit oricand.
2. Se considera modificare orice operatiune efectuata asupra unui Anunt prin care se schimba continutul acestuia, inclusiv fotografii, sau date de contact atasate Anuntului.
10. Preturi. Modalitati de plata
1. Preturile pentru serviciile oferite de Furnizor sunt definite in Anexa 1.
2. Modalitati de plata: pentru publicarea Anunturilor apartinand unei Companii, plata se face prin card online cu Stripe Payments.
3. Preturile prezentate in Anexa 1 sunt aceleasi indiferent daca au fost anexate sau nu fotografii la Anunt.
13. Procedura de depunere si solutionare a plangerilor si sesizarilor primite din partea Companiei
1. Orice Companie poate depune o plangere sau sesizare care priveste sau are legatura cu serviciile oferite de Furnizor, respectiv Anunturile transmise/publicate/nepublicate de SC CDP PIXEL AGENCY SRL pe Pagina Automobile Clasice, in termen de maxim 7 zile de la data producerii evenimentului si/sau aparitiei cazului sesizat.
2. De asemenea, Compania are posibilitatea sa transmita Furnizorului oricand plangeri si/sau sesizari cu privire la activitatile cu aparenta nelegala desfasurate de o Companie a Paginii Automobile Clasice care privesc si/sau au legatura cu serviciile furnizate de SC CDP PIXEL AGENCY SRL ori cu privire la informatiile cu aparenta nelegala furnizate de un Companie al Paginii Automobile Clasice, despre care au cunostinta.
3. Plangerile vor fi depuse prin intermediul adresei de e-mail: business@automobileclasice.ro specificata pe Pagina Automobile Clasice.
4. Plangerile si/sau sesizarile transmise Furnizorului vor include datele de identificare a Companiei, numarul de identificare a Anuntului ce face obiectul plangerii (daca reclamatia sau sesizarea priveste un anumit Anunt), precum si orice alte date necesare Furnizorului in vederea identificarii evenimentului sesizat si/sau a Anuntului (dupa caz) si o descriere cat mai detaliata a motivului pentru care a fost inaintata plangerea/sesizarea, astfel incat Furnizorul sa o poata solutiona in cel mai scurt timp posibil.
5. Plangerile/sesizarile vor fi analizate si vor primi raspuns in termen de maxim 5 zile lucratoare de la primirea acestora de catre Furnizor, in cazul in care au fost insotite de un set complet de date necesare identificarii Companiei, Anuntului si/sau a problemei. In situatia in care petentul nu a transmis Furnizorului toate datele necesare identificarii problemelor semnalate si solutionarii plangerii/sesizarii respective, acesta va fi instiintat de Furnizor cu privire la informatiile lipsa, urmand ca termenul de solutionare de mai sus sa fie prelungit corespunzator.
6. Pentru a se adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Compania poate accesa link-ul: http://www.anpc.gov.ro sau apela InfoCons la numarul de telefon (021) 9551.
14. Nota de Informare privind Protectia Datelor cu Caracter Personal
1. Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata prin Legea 102/2005, SC CDP PIXEL AGENCY SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care Companieii i le furnizeaza cu ocazia accesarii Paginii Automobile Clasice si/sau completarii formularelor disponibile pe Pagina Automobile Clasice.
2. Orice persoana care acceseaza Pagina Automobile Clasice si/sau care ofera date si/sau informatii cu caracter personal prin intermediul formularelor disponibile pe Pagina Automobile Clasice, isi manifesta consimtamantul in mod expres si neechivoc pentru ca SC CDP PIXEL AGENCY SRL sa prelucreze datele cu caracter personal furnizate de Companie cu aceasta ocazie. Datele cu caracter personal colectate de catre SC CDP PIXEL AGENCY SRL prin intermediul Paginii Automobile Clasice vor fi utilizate pentru scopurile asociate achizitionarii de catre Companiei a serviciilor oferite de Furnizor prin intermediul acestui site, respectiv prestarii in conditii optime a serviciilor solicitate de catre Companie Furnizorului, precum si, in general, a administrarii relatiei Furnizorului cu Compania, in scopuri de marketing (inclusiv marketing direct), in vederea efectuarii de studii de piata si inclusiv intreprinderea de alte activitati de catre Furnizor, permise de lege, ce nu fac obiectul altor aprobari separate exprese din partea Companiei. Prin urmare, toate datele oferite de Companie prin accesarea si/sau completarea formularelor disponibile pe Pagina Automobile Clasice vor putea fi colectate si prelucrate de catre Furnizor, putand fi folosite de catre acesta. In situatii exceptionale, conform prevederilor legale in vigoare, autoritatile pot solicita ca Furnizorul sa dezvaluie anumite informatiilor care pot conduce la identificarea unui Companie, conform prevederilor legale aplicabile.
3. Prin completarea si transmiterea anumitor formulare disponibile pe Pagina Automobile Clasice (e.g. contact dealer din pagina Anuntului) si/sau oferirea/transmiterea de date si/sau informatii cu caracter personal (adresa de e-mail, telefon etc.), prin orice alte mijloace, unor terti (dealeri etc.), utilizatorii inteleg si accepta faptul ca respectivii terti pot decide, independent de SC CDP PIXEL AGENCY SRL, sa prelucreze respectivele date cu caracter personal in scopuri ce nu se afla sub controlul SC CDP PIXEL AGENCY SRL Prin urmare, SC CDP PIXEL AGENCY SRL nu este raspunzatoare pentru si nu isi asuma nicio obligatie legata de divulgarea catre terti, de catre Utilizatori, a unor date cu caracter personal. SC CDP PIXEL AGENCY SRL garanteaza confidentialitatea datelor personale pe care le prelucreaza in calitate de operator conform Termenilor si Conditiilor, insa oferirea de date personale unor terti se face de catre Utilizatori pe propriul risc si pe propria raspundere.
4. Inscrierea in baza de date Automobile Clasice.ro se face prin completarea unui formular online. Informatiile furnizate benevol in acest formular trebuie sa fie corecte si complete. In cazul furnizarii unor date false sau incomplete, SC CDP PIXEL AGENCY SRL are dreptul sa refuze sau anuleze calitatea de abonat Automobile Clasice.ro.
5. Ca abonat Automobile Clasice.ro, sunteti de acord sa respectati Termenii si Conditiile mentionate aici si veti fi in exclusivitate raspunzator pentru tot ceea ce intreprindeti in legatura cu Automobile Clasice.ro.
6. In urma utilizarii Paginii Automobile Clasice.ro, compania poate obtine diverse informatii despre dumneavoastra, cum ar fi: numele si prenumele, adresa, numarul de telefon, adresele de e-mail, data nasterii, informatii despre domeniile de interes personal.
7. Toate datele furnizate de catre dumneavoastra vor fi folosite doar in scopurile enumerate mai jos si cu respectarea intocmai a drepturilor si libertatilor dumneavoastra cu privire la viata privata, consfiintite si garantate de legislatia romana in vigoare. Acest set de informatii este denumit in continuare generic „Date”.
8. Datele vor fi prelucrate de catre SC CDP PIXEL AGENCY SRL in conformitate cu prevederile Legi 677/2001, putand fi folosite in scopuri asociate functionarii site-ului, comercializarii produselor companiei si ale partenerilor sai, pentru:
* a. statistici – in vederea generarii de statistici utile administrarii site-ului; realizarea studiilor de piata, de produs si marketizarea produselor SC CDP PIXEL AGENCY SRL si ale partenerilor sai;
* b. folosirea de catre dumneavoastra a serviciilor site-ului care sunt disponibile prin logare precum: forum, newsletter, concursuri, sfatul expertului.
* c. abonarea la newsletterul site-ului in vederea trimiterii de materiale informative din site, reclama, marketing si publicitate de catre SC CDP PIXEL AGENCY SRL sau partenerii/clientii sai (prin intermediul SC CDP PIXEL AGENCY SRL), abonarea la newsletter fiind optionala;
* d. persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.
* e. dreptul de a inainta o plangere catre autoritatea de supraveghere, in situatia in care considera ca datele sale personale nu au fost prelucrate conform legilor in vigoare.
9. Conform Legii nr. 677/2001, fiecare Companie beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, Compania are dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care il privesc si sa solicite stergerea datelor.
10. Pentru exercitarea oricaruia dintre aceste drepturi, Compania se poate adresa cu o cerere scrisa in acest sens, datata si semnata, la urmatoarea adresa: SC CDP PIXEL AGENCY SRL, Bucuresti, Sector 6, Str. EMANOIL MIHAIL SEVERIN, nr. 16,  specificand totodata dreptul pe care doreste sa il exercite asupra datelor sale.
15. Modificarile prezentului document
1. Furnizorul isi rezerva dreptul de a modifica Termenii si Conditiile, inclusiv Lista de Preturi fara o notificare prealabila a Companiei.
2. Este responsabilitatea Companiei de a verifica periodic continutul acestor Termeni si Conditii.
16. Legea aplicabila. Litigii
1. Drepturile si obligatiile partilor, mentionate in prezentul act, precum si toate efectele juridice pe care acesta le produce sunt guvernate de legea romana in vigoare.
2. Orice litigiu care are ca obiect o disputa aparuta in legatura cu acesti Termeni si Conditii urmeaza a fi solutionat de instantele competente din Romania.
Anexa 1: Lista de Preturi

Anexa 3: Politica de Confidentialitate

1. Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata prin Legea 102/2005, SC CDP PIXEL AGENCY SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care Utilizatorii i le furnizeaza cu ocazia accesarii Paginii Automobile Clasice si/sau completarii formularelor disponibile pe Pagina Automobile Clasice.
2. Orice persoana care acceseaza Pagina Automobile Clasice si/sau care ofera date si/sau informatii cu caracter personal prin intermediul formularelor disponibile pe Pagina Automobile Clasice, isi manifesta consimtamantul in mod expres si neechivoc pentru ca SC CDP PIXEL AGENCY SRL sa prelucreze datele cu caracter personal furnizate de Utilizatori cu aceasta ocazie. Datele cu caracter personal colectate de catre SC CDP PIXEL AGENCY SRL prin intermediul Paginii Automobile Clasice vor fi utilizate pentru scopurile asociate achizitionarii de catre Utilizatori a serviciilor oferite de Furnizor prin intermediul acestui site, respectiv prestarii in conditii optime a serviciilor solicitate de catre Utilizatori Furnizorului, precum si, in general, a administrarii relatiei Furnizorului cu Utilizatorii, in scopuri de marketing (inclusiv marketing direct), in vederea efectuarii de studii de piata si inclusiv intreprinderea de alte activitati de catre Furnizor, permise de lege, ce nu fac obiectul altor aprobari separate exprese din partea Utilizatorilor. Prin urmare, toate datele oferite de Utilizatori prin accesarea si/sau completarea formularelor disponibile pe Pagina Automobile Clasice vor putea fi colectate si prelucrate de catre Furnizor, putand fi folosite de catre acestaIn situatii exceptionale, conform prevederilor legale in vigoare, autoritatile pot solicita ca Furnizorul sa dezvaluie anumite informatiilor care pot conduce la identificarea unui Utilizator, conform prevederilor legale aplicabile.
3. Conform Legii nr. 677/2001, fiecare Utilizator beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, Utilizatorul are dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care il privesc si sa solicite stergerea datelor.
4. SC CDP PIXEL AGENCY SRL poate refuza eliminarea informațiilor dumneavoastră, dacă prelucrarea ulterioară a acestor date de către SC CDP PIXEL AGENCY SRL este necesara și permisa de lege, inclusiv în cazul în care utilizatorul nu achită toate obligațiile față de grup sau în cazul în care SC CDP PIXEL AGENCY SRL primeste și înregistreaza în scopuri de probă informații care demonstreaza comportamentul anterior al utilizatorului de a fi încălcat prevederile Regulamentului sau legea aplicabilă, și conservarea datelor este necesară pentru a explica împrejurările.
5. Datele personale ale utilizatorilor pot fi transferate către entități autorizate să le primească în conformitate cu legislația aplicabilă, inclusiv autoritățile judiciare competente. Datele personale ale utilizatorilor pot fi transmise, de asemenea de către SC CDP PIXEL AGENCY SRL terților, în scopul efectuarii serviciilor oferite utilizatorilor prin intermediul Automobile Clasice.ro.
6. Datele personale ale utilizatorilor sunt protejate de SC CDP PIXEL AGENCY SRL împotriva divulgării lor neautorizate, precum și alte cazuri de divulgare sau pierdere și împotriva distrugerii sau modificarii neautorizate a datelor și informațiilor prin utilizarea unui sistem de securitate adecvat,, în special sistemele de criptare a datelor.
7. Prin completarea si transmiterea anumitor formulare disponibile pe Pagina Automobile Clasice (e.g. contact dealer din pagina Anuntului) si/sau oferirea/transmiterea de date si/sau informatii cu caracter personal (adresa de e-mail, telefon etc.), prin orice alte mijloace, unor terti (dealeri etc.), utilizatorii inteleg si accepta faptul ca respectivii terti pot decide, independent de SC CDP PIXEL AGENCY SRL, sa prelucreze respectivele date cu caracter personal in scopuri ce nu se afla sub controlulSC CDP PIXEL AGENCY SRL Prin urmare, SC CDP PIXEL AGENCY SRL nu este raspunzatoare pentru si nu isi asuma nicio obligatie legata de divulgarea catre terti, de catre Utilizatori, a unor date cu caracter personal. SC CDP PIXEL AGENCY SRL garanteaza confidentialitatea datelor personale pe care le prelucreaza in calitate de operator conform Termenilor si Conditiilor, insa oferirea de date personale unor terti se face de catre Utilizatori pe propriul risc si pe propria raspundere.
8. SC CDP PIXEL AGENCY SRL folosește adrese IP colectate în timpul conexiunilor la internet în scopuri tehnice legate de administrarea de server. În plus, adresele IP sunt utilizate pentru a colecta informații generale statistice și demografice (ex. Regiunea din care conexiunea). Aceste date nu sunt combinate cu datele oferite de Utilizatori și reprezintă doar materialul de analiză statistică și mecanisme de corecție de eroare de sistem.
9. SC CDP PIXEL AGENCY SRL folosește „cookies”. Informațiile colectate folosind „cookies” ajuta la personalizarea serviciilor și conținutului lconform nevoilor individuale și preferințelor utilizatorilor si vizitatorilor pe pagina Automobile Clasice.ro, precum și la realizarea statisticilor generale cu privire la utilizarea de către utilizatorii de Internet a paginii Automobile Clasice.ro Dezactivarea opțiunilor browserului, care permitsă stocarea cookie-urilor, în principiu, nu împiedică utilizarea Automobile Clasice.ro, insa poate cauza unele inconveniente. Dispozițiile detaliate referitoare la cookie-uri determină Informații despre Cookies postate la adresa: https://automobileclasice.ro/politica-cookies/

© 2023 Automobile Clasice - All rights reserved.